lunes, 4 de mayo de 2009

Comentari

A la primera estrofa el tema no està del tot clar, encara que les paraules descriuen una situació de perill per la ferida causada per l'ullal i misteri, per la nit fosca. En canvi a la ultima estrofa se sap l'intenció i el significat de les paraules. Penso que la clau es troba a la paraula desig, aquesta dona peu a mostrar que és perillos enamorar-se ja que pot causar un gran sofriment. ( ex: L'escala fosca del desig no te barana)

Esta dividit en queatre estrofes, pero tan sols en tres parts. Les dues primeres expliquen les conseqüencies d'haver-se enamorat; el tercer, els canvis que et porten d'una situació a un altre i finalment el quart els riscos i perills que causa auqesta situació.

Els versos majoritàriament són de quatre sil·labes encara que alguns es desvien de l'esquema i són de tres sìl·labes.

En quants als recursos retorics al primer vers ja trobem un, semblant a la personificació, però com s'atribueixen qualitats animals a la nit, no es pot parlar exactament d'aquest recurs "La nit em clava el seu ullal"
A l'últim paragraf hi ha una clara metafora, s'identifica el desig amb un abisme d'una escala sense barana.


1 comentario:

salvi dijo...

D'acord. Està correcte per ser el primer comentari que fas d'aquesta poeta. Mira de seguir pas a pas la guia per fer el comenari que trobaràs al meu blog de cara als pròxims poemes.

recorda que el pròxim poema a comentar és el primer (avui, vint-i-u de desembre) de Tombant.