viernes, 22 de mayo de 2009

Comentari (4)

Amb totes dues mans 6
alçades a la lluna, 6
obrim una finestra 6
en aquest cel tancat. 6

Hereves de les dones 6
que cremaren ahir 6
farem una foguera 6
amb l’estrall i la por. 6
Hi acudiran les bruixes 6
de totes les edats. 6
Deixaran les escombres 6
per pastura del foc, 6
cossis i draps de cuina 6
el sabó i el blauet, 6
els pots i les cassoles 6
el fregall i els bolquers. 6

Deixarem les escombres 6
per pastura del foc, 6
els pots i les cassoles, 6
el blauet i el sabó 6
I la cendra que resti 6
no la canviarem 6
ni per l’or ni pel ferro 6
per ceptres ni punyals. 6
Sorgida de la flama 6
sols tindrem ja la vida 6
per arma i per escut 6
a totes dues mans. 6

El fum dibuixarà 6
l’inici de la història 6
com una heura de joia 6
entorn del nostre cos 6
i plourà i farà sol 6
i dansarem a l’aire 6
de les noves cançons 6
que la terra rebrà. 6
Vindicarem la nit 6
i la paraula DONA. 6
Llavors creixerà l’arbre 6
de l’alliberament. 6
___________________________

Crec que aquest poema indica la lliberació del masclisme a la societat, les done s'alliberen de tot els tópics como per expemple el fet de que son les dones les que han de netejar i encarregar-se de les coses de casa.

L'autora ens vol mostrar un anel de llibertat, de somnis propis...la rebeldia que sent contra la seva societat i vol expressar tots els seus pensaments sobre la llibertat que les dones necesiten. Tot està escrit en primera persona del plural, no vol que sigui ella la unica que s'allibera de tot alló, no tendria sentit... ja que ella vol una societat lliure de tot.

Els versos son de sis sil·labes, es a dir son d'art menor; está dividit en quatre estrofes, totes formades per versos curts.

Utilitza alguns recursos:

Anafora, enumeració i polísindeton.
el sabó i el blauet,
els pots i les cassoles
el fregall i els bolquers.

Antítesi:
i plourà i farà sol

Metafora:
Deixaran les escombres
per pasturar al foc

Comparació:
com una heura de joia

No hay comentarios: