viernes, 27 de febrero de 2009

Àngel Guimerà. "Maria Rosa". Lectura (1)

Post del professor

1. Escenari i marc temporal
Es troven al mig d'una carretera. Encara es pel matí.

2. Personatges que hi intervenen i caracterització
Gepa: ajuda a en Badori, i aquest li recorda al seu fill mort. També li ofereix treball.
Badori: acaba de sortir de l'hospital i ara anava buscant treball

3. Resum (breu)
En Gepa coneix a en Badori i aquest l'explica que ha estat al l'hospital i que necessita un treball.
En Gepa li ofereix treball a la carretera i diu que li parlarà al capatàs d'ell; també li parla del seu fill mort. En Badori finalment aconsserguix menjar alguna cosa

4. Aspectes a destacar. Aspectes que, lliurement, us cridin l'atenció de la trama, de la relació entre personatges, del tractament que l'autor fa dels continguts de l'obra, etc. En aquest punt el professor podrà proposar temes que resultin interessants per copsar el sentit complet de l'obra.
Ell fill mort d'en Gepa i el fet que enrealitat això de "Gepa" era com li deien al seu fill.
"M'ho diuen perquè tenia un fill que ho era de debò. I com que jo m'enfadava perquè l'hi deien, me van començar a anomenar el pare d'en Gepa... el pare d'en Gepa... En Gepa... El meu fill se va morir, i ara... ara m'agrada que m'ho diguin"

Àngel Guimerà. Biografia i obra

Post del professor

1. (Internet). Explica breument els moviments literaris del Romanticisme, Realisme i Naturalisme. Penseu que només tenint clars els conceptes a l'entorn de la vida i de la naturalesa humana que proposen aquests moviments podrem entendre i analitzar amb encert l'obra del nostre autor i en concret Maria Rosa.
El Romanticisme com a moviment cultural i polític s'originà a Alemanya a final del segle XVIII, inicialment com a moviment literari però que ràpidament passà a influenciar totes les arts. El podríem veure com una reacció al racionalisme de la Il·lustració i el, donant-li importància al sentiment. El seu caràcter revolucionari i trencador amb les convencions socials de l'època és inqüestionable. La seva característica fonamental és la ruptura amb la tradició, amb l'ordre i la jerarquia dels valors culturals i socials imperants.

El realisme és un corrent artístic que pretén plasmar la realitat de la forma més exacta possible a les obres d'art. Si bé la majoria d'obres han buscat assemblar-se al model imitat (tret de l'art abstracte), el realisme prescindeix de símbols i esquemes i busca el detall, la màxima proximitat.

Es caracteritza per la recerca de l'objectivitat i el rebuig al món de la fantasia i dels somnis, pretén fer una representació de la realitat el més acurada possible, sense embellir-la; els paisatges són representats mitjançant una natura humanitzada, els temes són contemporanis de la seva època, i solen mostrar una critica social, fa un ús minuciós de la descripció, per a mostrar perfils exactes dels temes, personatges, situacions i fins i tot llocs; el quotidià i no l'exòtic és el tema central, exposant problemes polítics, humans i socials.

El naturalisme va ser un moviment que es va donar a finals del segle XIX en la literatura i en menor mesura a les altres arts. El seu creador va ser Émile Zola, a França i després es va estendre per tot Occident.

Pretén copsar la realñitat de manera absolutament objectiva, per això sovint es diu que es una evolució del realisme. Inclou aspectes de l'entorn que fins al moment no havien aparegut a les obres artístiques, classes socials desfavorides, problemes, malalties, temes sexuals... Regna la crítica social amb un aire bastant pessimista. Els principals protagonistes pertanyen al proletariat.

El naturalisme i el realisme són dues etapes del mateix fenomen artístic. El Naturalisme és la culminació del realisme, la seva forma més extrema.

2. Quin és el sistema econòmic que acaba triomfant al segle XIX?
El sistema econòmic que acaba triomfant es el capitalisme.

3. Explica què entens per capitalisme, sense haver-ho de consultar enlloc.
El capitalisme es un sistema econòmic en el qual les propietats privades son abudants.

4. Fes una llista de paraules que evoquin la idea de romanticisme.

5. Què és la Renaixença i quin és el seu principal objectiu cultural?
La Renaixença és un moviment cultural del segle XIX. El seu nom sorgeix de la voluntat de fer renéixer el català com a llengua literària i de cultura .

6. Quines dues línies temàtiques fonamentals segueix el teatre del XIX?

7. Data i lloc de naixement d'Àngel Guimerà?
Àngel Guimerà va nàixer a Santa Cruz de Tenerife el dia 6 de maig del 1845.

8. Segur que has llegit alguna obra de l'autor. Comenta-la breument i digues què t'ha semblat.

9. De quin diari va arribar a ser director Guimerà?
De "la renaixensa" el cual en un princip era una revista , però despres es va convertir en un diari.

10. Per quina problemàtica social Guimerà se sentia especialment sensibilitzat?
Pel moviment catalanista i el moviment obrer.

11. Esmenta els principals trets definidors de la seva obra.
Les seves obres sempre acaben en tragèdia. Els conflictes personals entre els personatges son molt comuns. Estan basades en la realitat contemporania, amb intencions de critiques socials. I el trets psicològics dels seus persontges estan molt marcats.

martes, 17 de febrero de 2009

Joan Oliver, "Allò que tal vegada...". Exercici de comparació (3)

Post del professor

ACTIVITATS

Caïm mata el seu germà Abel.
Què hi diu la Bíblia? Per quins motius Caïm consuma el fraticidi segons les Sagrades escriptures?
Abel era pastor i Caïm cultivava la terra, Jahvé va acceptar l'ofrena d'Abel i va rebutjar la de Caïm, ell no va poder soportar-ho i això doncs va vessar tota la seva rabia sobre el seu germà. Es a dir va matar al seu germà pel gelos.

Jahvé va castigar a Caïm amb la infertilitat de la terra ia apartan-lo de la seva familia, però tampoc ningú podia venjar a Abel ja que Jahvé va dir que, qui ho fes, seria set vegades castigat.

I què hi diu la versió de Joan Oliver en Allò que tal vegada s'esdevingué? Explica quines són les circumstàncies que impulsen Caïm a matar el seu germà Abel.
Al llibre els motius son molt diferents, no te res a veure amb Jahvé, ja que Caïm mata al seu germà per gelos, ja que està enamorat de la seva germana, no pot soportar que sigui el seu germà qui es quedi amb Nara, a la biblia aquesta no es anomenada en cap moment.

Al llibre Caïm no surt tant perjudicat ja que finalment es queda amb Nara, qué ès el que de veritat vol, això dona peu a una nova vida junts.