jueves, 30 de octubre de 2008

"Solitud", capítol 3, Claror

Post del professor

1. Elaboreu un vocabulari d'entre 5 i 10 paraules poc usuals amb la corresponent definició del diccionari.

- Forrellat: Barreta de ferro subjectada horitzontalment a una porta mitjançant argolles, per tal que llisqui i s'encaixi en un forat del bastiment i faci de tancadura.
- Trabucar: Equivocar-se en parlar, dient unes paraules o lletres per altres.
- Romaguer: Definició no trobada al diccionari.
- Gratall: Tros de terra gratat, menjat pels animals, per l'acció de les aigües, etc.
-
Goges: Definició no trobada al diccionari.

2. Elaboreu un breu recull d'expressions dialectals i/o pintoresques del pastor Gaietà.
- Vatua conques...!
- Té atre genit que vós l'ermit
à, pensi... Ell tot s'ho pren amb catxassa...
- Pensareu pas fere penitenci, conti? - Ja el tingui clavat com una llagasta

3. El pastor comença a exercir un paper de guia muntanyenc i espiritual per a la Mila, aconsellant-la i advertint-la dels perills del món. El pastor sembla tenir bon ull i conèixer bé la Mila. Pregunta: ¿En quina frase el pastor descriu la diferència de caràcter (de "genit", diu) entre la Mila i el seu espòs Matias?
- Bé, bé...! Té atre genit que vós l'ermità pensi... Ell tot s'ho pren amb catxassa, vós seu manat de nyirris....m'erri?

4. Assenyala aquelles situacions que remeten al sentiment de maternitat de la Mila.
Quan en Baldiret estava amunt de la cisterna cridant i la Mila tenia por de que caigués i es fes mal.


5. Explica en quines circumstàncies es va donar la mort de la muller del pastor. De quina manera afecta aquesta tràgica pèrdua al pastor?

Acabaven d'escurar la cort i el carro estava allà, ella va sortir i ells cavalls en aquell moment van arrencar i
finalment la van atropellar.
El pastor no es veu amb cor de tornar-se a casar mai mes.

6. Quin és el consell que el pastor dóna a la Mila en relació al personatge de l'Ànima?
El pastor li aconsella que no fes cas d'aquell home ja ella deia que era la cosa més roïna de la muntanya.

7. De quin color predominant percep la Mila el paisatge? Hi trobes relació amb el seu estat anímic? Explica-ho amb exemples.

La Mila ho troba tot amb un to gris. A ella no li agradaba aquell lloc, vol anarse'n.

1 comentario:

salvi dijo...
Este comentario ha sido eliminado por el autor.