jueves, 23 de octubre de 2008

Víctor Català en vídeo

Post del professor

Data i lloc de naixement de Víctor Català.

Va neixer l'11 de setembre de 1869 a l’Escala.

- De petita, a part d'escriure, ¿quines altres aficions se li coneixen?
Li agradaba dibuixar, pintar i esculpir.

- En què s'inspira l'escriptora a l'hora de confegir els seus relats i novel·les?
S'inpirava en la gent que l'envoltaba i en els paissatges.

- Què la motiva a escriure, segons el que ella mateixa declara?

- Per què creus que Caterina Albert escriu la seva obra sota el pseudònim de Víctor Català?

- Després d'una etapa inicial en què escriu poesia, el 1902 es decanta cap a la narrativa. Quina obra publica en aquest any?

- Quines característiques fonamentals defineixen l'obra de Víctor Català?

- En quin moviment cultural s'inscriu l'escriptora?

- De quants capítols consta la novel·la Solitud?

- Fes una ràpida descripció dels quatre personatges principals de la novel·la.

- Escriu un resum ràpid de l'argument de la novel·la.

- Quin període de temps abasta l'acció de la novel·la?

Activitats pendents

No hay comentarios: