martes, 17 de febrero de 2009

Joan Oliver, "Allò que tal vegada...". Exercici de comparació (3)

Post del professor

ACTIVITATS

Caïm mata el seu germà Abel.
Què hi diu la Bíblia? Per quins motius Caïm consuma el fraticidi segons les Sagrades escriptures?
Abel era pastor i Caïm cultivava la terra, Jahvé va acceptar l'ofrena d'Abel i va rebutjar la de Caïm, ell no va poder soportar-ho i això doncs va vessar tota la seva rabia sobre el seu germà. Es a dir va matar al seu germà pel gelos.

Jahvé va castigar a Caïm amb la infertilitat de la terra ia apartan-lo de la seva familia, però tampoc ningú podia venjar a Abel ja que Jahvé va dir que, qui ho fes, seria set vegades castigat.

I què hi diu la versió de Joan Oliver en Allò que tal vegada s'esdevingué? Explica quines són les circumstàncies que impulsen Caïm a matar el seu germà Abel.
Al llibre els motius son molt diferents, no te res a veure amb Jahvé, ja que Caïm mata al seu germà per gelos, ja que està enamorat de la seva germana, no pot soportar que sigui el seu germà qui es quedi amb Nara, a la biblia aquesta no es anomenada en cap moment.

Al llibre Caïm no surt tant perjudicat ja que finalment es queda amb Nara, qué ès el que de veritat vol, això dona peu a una nova vida junts.

No hay comentarios: